"Успех е, ако се събудиш сутрин и правиш това, което искаш да правиш."
Боб Дилън
199

Спедитори

 
Спедитори
Refference number : FF_01

Вие имате търговски нюх и обичате да постигате резултати…

Комуникацията и разнообразието ви зареждат с положителни емоции…
Обичате динамиката и работата в срок…

То тогава, вижте нашето предложение!

FF

Ейч Вижън търси за свой бизнес партньор – Компания, извършваща високопрофесионални услуги чрез сигурен, навременен и изгоден транспорт от врата-до-врата на цял и групажен товар на територията на Европа – СПЕДИТОРИ.

Във връзка с разширяване на дейността си фирмата търси да назначи – Спедитори.

Спедитор 

Описание на длъжността: 
1. Активно търси свободен товарен капацитет и активно комуникира с превозвачи;
2. Договаря изпълнение на международен транспорт въз основа на приети заявки;
3. Следи пазарните тенденции и взима адекватни решения за привличане на клиенти, заявки и превозвачи;
4. Контролира транспортния процес и събира актуална информация за протичането му;
5. Организира документална и финансова отчетност за извършените транспорти;
6. Работи съвместно с други звена в компанията.

Изисквания към кандидата:
1. Ориентиран към постигане на резултати;
2. Търси възможности да взима самостоятелни решения в различни ситуации;
3. Умее да работи в динамична среда;
4. Опит в комуникацията с клиенти и организиране на дейности;
5. Планира и организира работата си с фокус върху целите и крайните резултати;
6. Има желание и е способен да приоритизира;
7. Владее английски език на работно ниво, втори чужд език ще се счита за предимство;
8. Комуникативен, гъвкав, адаптивен, умее да работи в екип;
9. Добри компютърни умения, добро владеене на MS Office-пакет;
10. Висше образование, специалност „Транспорт“ или „Логистика“ ще се считат за предимство.

Компанията предлага:
1. Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати – колкото повече, толкова повече!
2. Обучения и професионално усъвършенстване и развитие;
3. Присъединяване към млад, сплотен и динамичен екип;
4. Отлична материално-техническа база и работна среда.

Ако обявата е събудила интереса Ви и отговаряте на описаните изисквания, моля кандидатствайте с Вашето CV с актуална снимка. 
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените от Вас данни са под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

"Ейч Вижън" ЕООД /Лиценз № 1676 , 27.01.2014 г. - 27.01.2019 г. от МТСП/
 

Абонирай се

 
Абонирай се, за да получаваш актуални позиции

Създай профил

 
Създай профил и кандидатствай лесно и удобно

Моля, влезте в системата преди да продължите!
Вече сте кандидатствал по тази позиция. Благодарим Ви!
Вие кандидатствахте успешно! Благодарим ви!
Вашата кандидатура ще бъде разгледана внимателно.
Само с избраните кандидати ще бъде осъществен последващ контакт.

Приятна работа с Right Persons!