"Успех е, ако се събудиш сутрин и правиш това, което искаш да правиш."
Боб Дилън
191

Инженер - отоплителни, вентилационни и охладителни системи

 
Инженер - отоплителни, вентилационни и охладителни системи
Refference number : Eng_T

Ейч Вижън търси за свой клиент - „Овергаз Директ“ АД – Инженер - отоплителни, вентилационни и охладителни системи, гр. София.

„Овергаз Директ“ АД предлага комплексни услуги при реализацията на проекти, имащи за цел повишаване на ефективността на крайното енергийно потребление чрез използване на природния газ, като доказал своите ефективност, икономичност, екологичност първичен енергоносител. 

Какво се очаква от Вас?

Overgas-direct logo

Инженер - отоплителни, вентилационни и охладителни системи разработва технико-икономически оценки на инвестиционни проекти. Проектите имат за цел подмяна на съществуващи енергийни технологии, с необходимите газови технологии за удовлетворяване на всички енергийни потребности на клиенти в битов, обществено административен и промишлен сектор. Проектира подмяна/ремонт/изграждане на водно-отоплителната инсталация (ВОИ).

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • ·Анализира възможностите за удовлетворяване на потребностите от полезна енергия на крайните клиенти посредством природен газ (отопление, топла вода, пара, охлаждане и др.)
 • ·Подбира подходяща газова технология за удовлетворяване на енергийните потребности на крайни клиенти (газов котел, конвектор(и), термопомпа, газов котлон и др.);
 • ·Изчислява общия топлинен товар, както и кривата на подредените топлинни товари на обекти;
 • ·Подбира типов проект на водно- отоплителна инсталация;
 • ·Изготвя количествено- стойностни сметки (част ОВК) за гореизложеното;
 • ·Изготвя оценка на спестяванията на крайна енергия при предложен нов вариант;
 • ·Изчислява необходимите мощности и инвестиция и експлоатационните разходи;
 • ·Изготвя типови идейни проекти за необходимото газово оборудване за промишлени предприятия от различни сектори;
 • ·Отговаря за постоянното усъвършенстване на инженеринговия процес.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • ·Висше техническо образование – минимум бакалавърска степен по специалност „Топлотехника“, „Топлоенергетика“ или подобна;
 • ·Минимум 5 години опит на подобна позиция;
 • ·Професионална специализация в проектирането на промишлени енергийни системи се счита за предимство;
 • ·Пълна проектантска правоспособност се счита за предимство;
 • ·Компютърни умения – много добро владеене на MS Office и софтуер за проектиране на ВОИ;
 • ·Познаване и опит със ЗОП, ЗУТ и ЗМСМА се счита за предимство;
 • ·Английски език е предимство;
 • ·Шофьорска книжка;
 • ·Ефективна комуникация, умения за планиране и организиране, инициативност, енергичност и позитивна нагласа.

 

Ако разпознавате себе си в търсения профил, очакваме Вашата автобиография с референтен номер No: Eng_T

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.
Ще бъде направен контакт само с предварително одобрените кандидати.

"Ейч Вижън" ЕООД /Лиценз № 1676 , 27.01.2014 г. - 27.01.2019 г. от МТСП
 

Абонирай се

 
Абонирай се, за да получаваш актуални позиции

Създай профил

 
Създай профил и кандидатствай лесно и удобно

Моля, влезте в системата преди да продължите!
Вече сте кандидатствал по тази позиция. Благодарим Ви!
Вие кандидатствахте успешно! Благодарим ви!
Вашата кандидатура ще бъде разгледана внимателно.
Само с избраните кандидати ще бъде осъществен последващ контакт.

Приятна работа с Right Persons!