"Успех е, ако се събудиш сутрин и правиш това, което искаш да правиш."
Боб Дилън
156

Служители обслужване на клиенти/ спедитори с немски език

 
Служители обслужване на клиенти/ спедитори с немски език
Refference number : German_S

Ейч Вижън търси за свой бизнес партньор - компания осигуряваща цялостни решения за международен и вътрешен транспорт, дистрибуция, спедиране и складиране – Обслужване на клиенти/ спедитори с немски език

Във връзка с разширяване на дейността си фирмата търси да назначи - Обслужване на клиенти/ спедитори с немски език

Описание на длъжността: 

1. Договаря изпълнение на международен транспорт въз основа на приети заявки;
2. Контролира транспортния процес и осигурява актуална информация за протичането му;
3. Води стриктна документална и финансова отчетност за извършените транспорти;
4. Изготвя различни по съдържание и предназначение справки за дейността си;
5. Търси свободен товарен капацитет и комуникира с превозвачи;
6. Работи съвместно с други звена в компанията;
7. Следи пазарните тенденции.

Изисквания към кандидатите:

1. Свободно владеене на немси език;
2. Комуникативност, гъвкавост, адаптивност и умения за работа в екип;
3. Опит и/ или желание да се развива като спедитор;
4. Висше образование, специалност „Транспорт“ или „Логистика“ ще се считат за предимство;
5. Добри компютърни умения, добро владеене на MS Office-пакет; 
6. Ориентиран към резултатите и постигане на поставените цели;
7. Способност за вземане на решения до определена граница, определяне на приоритети;
8. Лоялност и изпълнителност.

Компанията предлага:
1. Адекватно възнаграждение и бонусна схема, обвързана с постигнатите резултати;
2. Обучения и професионално усъвършенстване и развитие;
3. Присъединяване към млад, сплотен и динамичен екип;
4. Отлична материално-техническа база и работна среда.

Ако обявата е събудила Вашия интерес и отговаряте на описаните изисквания, моля кандидатствайте с Вашето CV с актуална снимка с Ref № German_S

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.
Ще бъде направен контакт само с предварително одобрените кандидати.

"Ейч Вижън" ЕООД /Лиценз № 1676 , 27.01.2014 г. - 27.01.2019 г. от МТСП/
 

Абонирай се

 
Абонирай се, за да получаваш актуални позиции

Създай профил

 
Създай профил и кандидатствай лесно и удобно

Моля, влезте в системата преди да продължите!
Вече сте кандидатствал по тази позиция. Благодарим Ви!
Вие кандидатствахте успешно! Благодарим ви!
Вашата кандидатура ще бъде разгледана внимателно.
Само с избраните кандидати ще бъде осъществен последващ контакт.

Приятна работа с Right Persons!