"Over 70% of people leave their jobs because of the way they are led."

Norman Drummond, Motivational Speaker

Създайте доверие

Бъдете разпознаваем и желан работодател. Инвестирайте във формирането на позитивен работодателски имидж!

ПОВЕЧЕ

Публикувайте обява

Използвайте алтернативен канал, за да анонсирате свободна позиция. Достигнете до точните хора!

ПОВЕЧЕ

Назначете точните хора

Доверете се на надежден партньор за професионален подбор със съвременни инструменти за оценка!

ПОВЕЧЕ
 

Какво е "Employer Branding" и с какво тази инвестиция може да е полезна за вас?

Според проучване на "Accenture", 60% от главните изпълнителни директори са обезпокоени и активно търсят работещи решения за привличане и задържане на хора. Brett Minchington (The Employer Brand Institute), определя работодателската марка като "имидж на организацията като добро място за работа в представите както на настоящите служители, така и на ключови заинтересовани страни на външния пазар (активни и пасивни кандидати, клиенти, потребители и други ключови заинтересовани страни)."

Посредством изграждането на вашата работодателска марка, вие ще можете:

 • Да повишите доверието към вас като работодател
 • Представите вашите ценности като компания
 • Да кажете нещата, които правят вашата компания предпочитано място за работа
 • Да градите позитивно възприятие в дългосрочен план
 • При анонсиране на свободна позиция, да осигурите интерес към вас от подходящите кандидати
 • Да имате завършен комуникационен бранд – както към клиентите, така и към активни и пасивни кандидати за работа
 • Да имате точните хора
 

Защо да публикуваме обява в RP?

Според проучване на SHRM, средната цена за онлайн публикуване на обява за търсене на персонал е значително по-ниска ($ 377) в сравнение със средната цена при публикуване на обява в печатна медия- $ 3.295.

Публикувайки обява, получавате:

 • Атрактивен анонс за вашата свободна позиция на www.RightPersons.com
 • Вашият анонс достига едновременно до всички регистрирани в системата– в база данни, CV Library, Референти, които ежедневно се увеличават
 • Всеки от потребителите може да препоръча подходящи кандидати
 • Всеки от потребителите може да кандидатства – със CV или с разширен профил
 • Можете да получите интерактивни кандидатури (с видеопредставяне, портфолио, проекти и др) от проактивните кандидати
 • Получавате кандидатурите в своя профил в системата Right Persons
 • Минимален разход за анонсиране на позиция (аналог на медия план)
 • Имиджова кампания
 • Възможност да разширите пакета си с цялостна услуга по професионален подбор и оценка на кандидатите (ниво 2)
 

Назначете точните хора!

Recruiter.com - Oрганизациите, които инвестират в професионално наемане на таланти, реализират 8% повече печалба, в сравенение с тези, които не го правят.

Какво получавате?

 • Професионален подбор и оценка на кандидатите – идентифициране на "точните" попадения, след направена RP кампания
 • "Продажба" на позицията от независим, за вашата компания, консултант
 • Оценка на кандидатите за съответствие с профила на позицията, на екипа, на компанията
 • Екип от професионалисти с дългогодишен опит в подбора
 • Гаранционен срок – избираем между 1 и 6 месеца
 • В зависимост от избора на пакет – възможност за допълнителна информация и прогнози на базата на съвременни инструменти и техники в подбора (тестове, центрове за оценка и др.)
 • Възможност за консултиране по отношение на въвеждаща програма (Induction) и адаптиране на новия служител
 • Възможност за осъществяване на първоначално обучение за меки умения, които са свързани с позицията (индивидуално онлайн обучение за мениджърски умения, търговски умения, презентационни умения, умения за взаимодействие с клиенти и др.)
 • Анализ на адаптационния период – препоръки за развитие
 • Комплексен подход – разглеждаме подбора като част от интегрираните и стратегически HR политики и процедури