"Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers."

Stephen Covey
 

"Каменица" АД

Каменица” АД е водеща пивоварна компания в България, част от групата компании StarBev Group, контролирани от фонда за частни инвестиции CVC Capital Partners. "Каменица” АД е единствената българска компания, която съчетава трите пивоварни традиции - белгийската, немската и чешката. Портфолиото й включва както местните марки Каменица, Астика, Бургаско пиво, Славена, така и водещите световни марки Stella Artois, Beck’s и Staropramen. Компанията оперира с две пивоварни - в Пловдив и Хасково. Общият брой на заетите в дружеството възлиза на около 680 работници и служители и с това компанията е и най-големият работодател в бирената индустрия. За последните четири години „Каменица” АД е инвестирала повече от 68 млн. лева, по-голямата част от които са вложени в пивоварните в Хасково и Пловдив. На 03.04. 2012 беше обявена сделка между CVC Capital Partners и Molson Coors, чрез която инвестиционния фонд продава операциите на StarBev Group на Molson Coors Brewing Company. Сделката по придобиването на StarBev от Molson Coors е предмет на предстоящо одобрение от европейските органи по защита на конкуренцията, която се очаква да приключи окончателно през второто тримесечие на 2012 г.

Информация за компанията :

Каменица” АД е водеща пивоварна компания в България
Портфолиото на компанията включва както местните марки Каменица, Астика, Бургаско пиво, Славена, така и водещите световни марки Stella Artois, Beck’s и Staropramen
"Каменица” АД е единствената българска компания, която съчетава трите пивоварни традиции - белгийската, немската и чешката
На 03.04. 2012 беше обявена сделка между CVC Capital Partners и Molson Coors, чрез която инвестиционния фонд продава операциите на StarBev Group на Molson Coors Brewing Company
Общият брой на заетите в дружеството възлиза на около 700 работници и служители и с това компанията е и най-големият работодател в бирената индустрия

Брой служители :

Около 700 работници и служители

Компанията се гордее :

Общият брой на заетите в дружеството възлиза на около 700 работници и служители и с това компанията е и най-големият работодател в бирената индустрия. "Каменица" АД е пивоварна компания номер 1 на българския пазар, с пазарен дял 34,1% за м. април 2012 г.

Обобщен профил на идеалният кандидат :

Амбициозен, динамичен, самостоятелен млад човек, който е експерт в своята област, не се притеснява от промените и има високи изисквания за собственото си преставяне.

Видео представяне на компанията :

Няма добавено видео.

Employer Value Proposition/Инвестиция в хората :

Ясни очаквания към всеки служител
Ключови показатели за ефективност
Структурирана програма за въвеждане
Програми за развитие и обучение
Система за оценка на представянето
Процедури- целеполагане / за постигане на цели...
Гъвкав пакет на възнаграждение
Проучване на ангажираността