"Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers."

Stephen Covey
 

MKB Unionbank

МКБ Юнионбанк e част от международната група Bayern LB/MKB Bank от 2006 г. По размер на активите попада във втора банкова група по класификацията на БНБ с активи от близо 1.8 млрд.лв. Банката е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни институции на българския финанансов пазар. Постиженията й намират и обществено признание в редица награди и отличия. МКБ Юнионбанк е традиционен и доказан партньор на бизнеса и домакинствата, залага на високи стандарти в обслужването. Нейни клиенти са както големи местни и международни компании, така и малки и средни фирми, частни клиенти.

Информация за компанията :

Част от голяма немска група
Една от най-динамично развиващите се финансови институции в страната
Банката не само традиционно подкрепя проекти, които спестяват на икономиката и природата ценна енергия, но и от години развива специална социално-корпоративна програма за отговорно отношение към околната среда.
Кредитната агенция „Fitch“ потвърди на МКБ Юнионбанк възможно най-високият за България дългосрочен рейтинг от 'BBB+'

Брой служители :

740

Компанията се гордее :

Гордеем се с нашите хора, нашите служители. Всички те, под ръководството на мениджърския екип, успяха да направят така, че днес банката, шест години след като стана част от немска финансова група, да е три пъти по-голяма и една от най-атрактивните компании за добрите професионалисти на България.

Едно общество е толкова щастливо, свободно и богато, колкото са щастливи, свободни и богати хората, които го съставляват. Колкото повече са нещастните хора, болните и тези в неравностойно положение, толкова нужда от помощ ще има цялото ни общество. МКБ Юнионбанк дава своя значим принос за едно по-добро общество, по-красива и зелена природа. Банката развива от години програма за корпоративно доброволчество, насочено към подкрепа на екологични инициативи, социални каузи, проекти в областта на културата и изкуството. Гордеем се с нашите служители, които с готовност се включват в инициативите на проекта, отделяйки от личното си време и самите те генерират нови идеи за подкрепа на корпоративната социална отговорност.

Обобщен профил на идеалният кандидат :

Ние сме компания, за която човешкият капитал е фундаментална ценност и приемаме хората, работещи с нас като най-ценният ни актив. Служителите на Банката са тези, които не само правят нейния бизнес, но създават и добавена стойност в социално-икономически и екологичен аспект.

Интересуваме се както от талантливи, амбициозни и мотивирани млади специалисти, така и от опитни и с висока репутация в нашия бранш утвърдени професионалисти. Тъй като оперираме в национален мащаб и имаме широка мрежа от финансови центрове в страната, ние системно проучваме регионалните пазари на труда и се стремим да привличаме фигурите с регионални перспективи и амбиции.

Видео представяне на компанията :

Няма добавено видео.

Employer Value Proposition/Инвестиция в хората :

Ключови показатели за ефективност
Структурирана програма за въвеждане
Програми за развитие и обучение
Система за оценка на представянето
Процедури- целеполагане / за постигане на цели...
Система за управление на таланти
Гъвкав пакет на възнаграждение
Проучване на ангажираността