"Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers."

Stephen Covey
 

Алианц Банк България

Алианц Банк България е дружество от групата Алианц България Холдинг - част от Allianz SE – европейски лидер в застраховането и финансовите услуги. Компанията има 122-годишна история и високи стандарти както по отношение обслужването на своите клиенти, така и към служителите. Алианц Банк България е универсална търговска банка с пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции. Кредитният рейтинг на Алианц Банк България, определен от агенция Fitch е BBB+/Стабилна перспектива, считано от 24 ноември 2011 г. Стратегическата цел на Алианц Банк България е увеличаване на клиентската база. Политиката на банката е насочена към предлагане на атрактивни продукти за граждани и домакинства. В сегмента корпоративно банкиране приоритетно е финансирането на малките и средни предприятия. Банката работи активно по програми, субсидирани от ЕС и ”Фонд Земеделие”.

Информация за компанията :

Алианц Банк България е стабилен работодател и предлага на служителите си пакет от допълнителни придобивки.
Банката има над 100 бизнес и финансови центрове в цялата страна.

Брой служители :

над 800

Компанията се гордее :

Гордеем се, че сме част от голямото семейство на Алианц.

Цялостното развитие на продуктовия портфейл на Алианц Банк е подчинено на идеята:
„Финансови решения от А до Я” – предлагаме на клиентите си пълно финансово обслужване на едно място.

Банката привлича клиентите си, както със своята стабилност, така и с иновативните си инициативи.

Първи в България въведохме банковите карти с чип по EMV стандарт и сме една от първите две банки, които предложиха на клиентите мобилно банкиране.

Обобщен профил на идеалният кандидат :

Идеалният за Алианц Банк България кандидат е целенасочен, лоялен, амбициозен, енергичен и предприемчив, с желание за развитие в банковата сфера и за придобиване на нови знания и умения.

Видео представяне на компанията :

Employer Value Proposition/Инвестиция в хората :

Ясни очаквания към всеки служител
Ключови показатели за ефективност
Структурирана програма за въвеждане
Програми за развитие и обучение
Система за оценка на представянето
Процедури- целеполагане / за постигане на цели...
Система за управление на таланти
Гъвкав пакет на възнаграждение
Проучване на ангажираността