"Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers."

Stephen Covey
 

СИБАНК ЕАД

СИБАНК ЕАД е една от водещите търговски банки в България с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна, модерен подход в банкирането и богата гама от продукти и услуги както за граждани, така и за корпоративни клиенти и малки и средни предприятия. СИБАНК е част от белгийската банково-застрахователна група KBC. Интегрирането в структурите на групата заедно със ЗПАД ДЗИ позволява добро партньорство между двете институции и иновативен подход при предлагането на нови за българския пазар банково - застрахователни продукти.

Информация за компанията :

СИБАНК ЕАД е първата банка в България, която предлага цялостни решения за работа по европейските фондове. Участва активно в търсенето и предлагането на възможности за своите клиенти при реализирането на техните идеи. Разработени са различни продукти,
СИБАНК ЕАД е фокусирала голяма част от усилията си в обслужване и подпомагане развитието на малките и средни предприятия в България. Индивидуалният подход на нейните експерти към конкретните нужди на МСП сегмента, предоставя качествени и цялостни фин
СИБАНК ЕАД вярва в силата и потенциала на своите служители и следва политика на насърчаване, обучение и развитие на персонала. Стреми се да осигури възможности за професионално усъвършенстване чрез участие в различни обучения и програми за повишаване
СИБАНК ЕАД е социално отговорна компания, която се стреми чрез инициативите си да подпомага и привлича общественото внимание към важни социални теми. През Февруари 2011г. банката финансира първия скрининг на скрити бъбречни заболявания сред децата. П

Брой служители :

1420

Компанията се гордее :

През юни 2010 г. СИБАНК печели наградата за Финансов продукт на годината по време на международното финансово изложение „Банки Инвестиции Пари” със своята „Програма бизнес прогноза за инвестиционни кредити за МСП”. През юли 2011 г. СИБАНК подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд за безплатни гаранции за МСП кредити на стойност 112 млн. Евро. През октомври 2011 г. СИБАНК подписа второ споразумение с ЕИФ за допълнителни 30 млн. Евро.

Обобщен профил на идеалният кандидат :

Идеалният кандадат е предприемчив, има иновативно мислене, умее да работи в екип и притежава силна личностна мотивация за развитие в Банковата сфера.

Видео представяне на компанията :

Няма добавено видео.

Employer Value Proposition/Инвестиция в хората :

Ясни очаквания към всеки служител
Ключови показатели за ефективност
Програми за развитие и обучение
Система за оценка на представянето
Система за управление на таланти
Гъвкав пакет на възнаграждение
Проучване на ангажираността