"Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers."

Stephen Covey
 

GfK

GfK е лидер в проучванията на пазара в България, част от глобална група с традиции и дългогодишен опит в маркетинговите и социални изследвания. Приоритет за GfK е доброто партньорство и предоставянето на задълбочено знание за пазарите. Иновациите са централен компонент в стратегията на GfK, което осигурява използването на напреднали технологии и постоянно качество на методите, инструментите и продуктите, които институтът използва в практиката си.

Информация за компанията :

Innovations/Иновация
Consultancy/Консултация
Ability/Способност
Reliability/Надежност
Engagement/Ангажираност

Брой служители :

146

Компанията се гордее :

В началото на 2012 година GfK стартира позиционирането си като напълно нова, глобална и обновена организация със своята нова стратегия Own the Future. Целта на стратегията на групата е да обедини активите си под един покрив – едно GfK във всички фирми и държави, които застават зад една обща бизнес стратегия в цял свят.

Обобщен профил на идеалният кандидат :

Идеален кандидат? Ти си, защото: - си екипен играч; - общуваш добре, комуникативен си; - справяш се с решаването на проблеми и вземането на решения.

Видео представяне на компанията :

Employer Value Proposition/Инвестиция в хората :

Ясни очаквания към всеки служител
Ключови показатели за ефективност
Програми за развитие и обучение
Система за оценка на представянето
Процедури- целеполагане / за постигане на цели...
Кариерно планиране
Тиймбилдинг
Гъвкав пакет на възнаграждение
Проучване на ангажираността