"Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers."

Stephen Covey
 

УНИКА

Застрахователните компании „УНИКА” АД и "УНИКА Живот" АД са част от УНИКА Груп Австрия, носител на повече от 150 години опит и традиции в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа. Българската застрахователна компания е основана през 1992 г. под името „Витоша”, а през март 2007 г. е официално преименувана на УНИКА. За последните три години УНИКА е сред най-динамично развиващите се застрахователи в България, като бележи ръст в двуцифрено изражение и значително изпреварва пазара. Централният офис на компаниите се намира в София, продажбите и обслужването на клиенти се осъществяват чрез добре развита търговска мрежа, която покрива територията на цялата страна чрез собствени офиси, ексклузивни партньори, застрахователни брокери и агенти.

Информация за компанията :

Застрахователната група УНИКА има над 20 000 служители и посредници и обслужва повече от 7,5 милиона клиенти с над 16,5 милиона застрахователни договори на 20 от пазарите в Европа.
УНИКА България се стреми да е максимално близо до своите клиенти и с разгърната мрежа от над 100 офиса предоставя висококачествени, иновативни застрахователни продукти в и съответното високо професионално ниво на обслужване.
ЗК „УНИКА” АД , ЗК ”УНИКА Живот” АД; Адрес на централен офис: град София – 1612, ул. „Юнак” No 11-13 ; www.uniqa.bg; E-mail: hr@uniqa.bg, info@uniqa.bg

Брой служители :

337

Компанията се гордее :

УНИКА България се гордее със стабилното си пазарно представяне и динамичен ръст от 2010 година насам. За 2011 г. общата годишна сума на брутните премии на ЗК „УНИКА” АД и ЗК „УНИКА Живот” АД надхвърли 105 млн. лева, което съответства на 12,3% ръст на годишна база. Нашата компания е ангажирана с редица инициативи и проекти, утвърждаващи социалната и екологичната корпоративна отговорност като един от основните приоритети в развитието ни. Ние имаме стратегия по отношение управлението и развитието на човешкия капитал и инвестираме в професионалното и личностното развитие на нашите мениджъри и потенциални таланти.

Обобщен профил на идеалният кандидат :

Това, което отличава УНИКА като предпочитан работодател на българския застрахователен пазар е устойчивият ръст, иновативността и фокуса върху развитието на хората в компанията. Нашите служители са основният ни капитал. Затова УНИКА България се стреми да привлича към екипа си кандидати с висок професионализъм, които ценят взаимоотношения, основани на взаимно уважение, почтеност, откритата и честна комуникация. Качества като лоялност, гъвкавост, адаптивност и международна ориентация са високо ценени у нашите настоящи и потенциални служители.

Видео представяне на компанията :

Employer Value Proposition/Инвестиция в хората :

Ясни очаквания към всеки служител
Ключови показатели за ефективност
Структурирана програма за въвеждане
Програми за развитие и обучение
Система за оценка на представянето
Процедури- целеполагане / за постигане на цели...
Тиймбилдинг
Гъвкав пакет на възнаграждение
Проучване на ангажираността