Условия за ползване на сайта Right Persons.com
 

При достъп до сайта "Right Persons.com" Вие изразявате съгласието си със долуописаните условия. Ако не сте съгласни с тях, нямате право да ползвате този сайт.

Съдържанието на страниците на "RightPersons.com " е със защитено авторско право и е запазена марка на ©Ейч Вижън 2010. Каквито и да са права, които не са били изрично предоставени, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространяването или запаметяването на част или на цялото съдържание в каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение от "Ейч Вижън " е забранено с изключение на случаите, когато то се осъществява в съответствие със следните условия. "Ейч Вижън" Ви дава позволение да преглеждате страниците на " Right Persons.com" в интернет, като използвате собствения си персонален компютър или да отпечатвате копия на извадки от тези страници само за Ваше лично използване, но не за разпространяване, освен ако това не ви е било позволено в писмена форма от "Ейч Вижън".


Използването на тази страница и съдържанието й се разрешава само за лични, некомерсиални цели. Използването на информацията за медиите, както и на останалите документи, които са предназначени за разпространение, е разрешено, но само в случай, че се посочва източника на информация.


Този сайт и съдържанието му се предоставят за Ваше удобство. "Ейч Вижън" не гарантира, че страниците на компанията в интернет ще бъдат непрекъснато на разположение или че в тях не е възможно появяване на грешки. "Ейч Вижън" си запазва правото да променя страниците си в интернет или да спре достъпа до тях по всяко време. "Ейч Вижън" не поема никакви гаранции за наличност, точност и надеждност на съдържанието на описваните страници. "Ейч Вижън" не носи отговорност във връзка с каквито и да е щети, вследствие ползването или невъзможността за ползване на тези страници.


"Right Persons.com " може да включва и линкове към страници в интернет, които са собственост или се управляват от трети страни. При връзка към такива страници, Вие трябва да приемате правилата на всяка конкретната страница, преди да я използвате. Вие също се съгласявате, че "Right Persons.com" няма контрол върху съдържанието на тези страници и не може да поема каквато и да било отговорност във връзка с материали от тези трети страни.


Когато ни предоставяте материали по какъвто и да е електронен път, Вие се съгласявате: че материалите няма да съдържат обидни, незаконни или неподходящи елементи че материалите няма да съдържат средства за компрометиране на сигурността (червеи, вируси, троянски коне и т.н.) че имате пълни права върху тях или сте автор на тези материали че "Right Persons.com" има право да ползва безплатно тези материали че няма да предприемате действия срещу нас, свързани с материалите, които ни пращате и че ще поемете отговорност в случай на действия от трета страна по отношение на материалите


"Right Persons.com" по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието на материали, изпратени от потребителите на този сайт.


"Ейч Вижън" е регистрирана търговска марка. Други имена на продукти и компании, които се споменават в сайта, могат да представляват търговски названия или запазени търговски марки на съответните им собственици.


Абонирай се

 
Абонирай се, за да получиш актуални позиции

Създай профил

 
Създай профил и кандидатствай лесно и удобно